ทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์ กาญจนบุรี
ทัศนศึกษาสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
ทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์ กาญจนบุรี
ทัศนศึกษาสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
ทัศนศึกษาสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
ทัศนศึกษาสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
ทัศนศึกษาสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
ทำบุญตักบาตรเนื่องในกิจกรรมวันพ่อ
ทำบุญตักบาตรเนื่องในกิจกรรมวันพ่อ
พิธีถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พิธีถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Additional information