ทัศนศึกษาสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
ทำบุญตักบาตรเนื่องในกิจกรรมวันพ่อ
พิธีถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พิธีถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อบรมสร้างสื่อการเรียนการสอน e-book
นักเรียนฝึกทักษะงานช่าง
คณะครูร่วมงานวัดประจำปี
กิจกรรมวันตริสต์มาส
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

Additional information